Gjennom Speider-sport fondet gir vi speidere som av ulike årsaker selv ikke kan betale for speiderdrakt og enkelt turutstyr, mulighet til å delta i speideren.

Det er speidergruppa som søker og som låner ut utstyret til speideren. Søknadsprosessen er rask, enkel, ærlig og løpende på telefon 404 48 490.

Fondet bidrar til å løse praktiske problem i speidergrupper samtidig som det bidrar til å stabilisere medlemstallet.

Eksempel på utstyr som vi støtter:

Speider-sport fondet eies av Norges speiderforbund og administreres av Speider-sport AS.

Du kan bidra!

Vi tar gjerne i mot pent brukte speiderskjorter, turutstyr og hittegods, og formidler dette videre til speidere som trenger det.

Brukt utstyr merkes “Speider-sport fondet” og sendes til:

Speider-sport AS
Roald Amundsensvei 199B
1658 Torp

Nyhetsbrev