Illustrasjon av det samiske flagget.

Norske og samiske flaggdager

Det norske flagget i rødt, hvitt og blått er et kraftig symbol på fedrelandet, og skal derfor behandles med respekt og ærbødighet.

Et bilde av det norske flagget

Historien om det norske flagget

Nasjonalflagget er et symbol på fedrelandet, står for frihet og representerer den norske nasjonalarven. Men slik har det ikke alltid vært. Her er historien om hvordan det norske flagget ble vårt samlingsmerke.

En gruppe med folk som står i ring rundt en flaggstand hvor det norske flagget vaier i vinden.

Kan du flaggreglene?

Nasjonalflagget er et symbol på fedrelandet. Det står for frihet og representerer det vi kan kalle nasjonal-arven. Flagget er altså et samlingsmerke som man skal vise respekt og ærbødighet, samtidig som det ikke må misbrukes. Da må man selvsagt kjenne til flaggreglene.

Nyhetsbrev