Ledelse NSF Ledelse Ledelse NSF Ledelse

NSF Ledelse

Ledelse

Varenr.: 189777
Hensikten med dette heftet er å inspirere til en fordypning i ledelse i Norges speiderforbund. Innholdet er hovedsakelig basert på stoff om ledelse fra tidligere trykksaker, men mye er skrevet spesielt til dette heftet.
119,-
-+
100+ på lager.

Visste du at siden Norges speiderforbund eier Speider-sport, går alt overskuddet til mer speiding i Norge?

Ledelse i Norges speiderforbund:
Utgitt av Norges speiderforbund
Utgave 4, 2018
Sider: 80 sider
Format: A4

Beskrivelse

Utgangspunktet for heftet er de internasjonale, grunnleggende prinsippene for all speiding. De beskriver en del kjennetegn ved organisasjonen og programmet som sikrer god speiding. Prinsippene omfatter verdigrunnlaget (også kalt speideridealer), organisering, program og metode. Veiledning kombinerer disse på en god måte fordi den sikrer sammenhengen mellom verdigrunnlaget og programmet og setter det enkelte mennesket i sentrum. Organisasjonstrukturen og programmet er beskrevet i andre trykksaker og på speiderbasen.no og speiding.no.

Heftet gir bakgrunn for ledelsesstoffet i grunntreningen. Det er et nødvendig hjelpemiddel for ledertrenere, staber og prosjektgrupper. Men ledelse er ikke bare noe vi driver med på kurs i kretsen eller i prosjekter på forbundsnivå. Dette heftet kan være nyttig for alle ledere som vil forstå ledelsesprinsippene bedre.

Det er ikke meningen å gi ferdige svar på alt. Det er viktig å ikke nøye seg med andres tolkninger av hva speiderledelse er. Du må selv finne ut av det.

Heftet er skrevet fra ledere til ledere. I mange tilfeller der vi snakker om «speidere», gjelder dette alle medlemmer i NSF, også voksne. Heftet er bygd opp med fire deler. Det inneholder en del teori og modeller fra fagbøker, som kan hjelpe å formidle teoretiske og abstrakte ideer. Tankene må ha konkrete verktøy å arbeide med, og begreper og modeller er slike verktøy. Gjennom dem kan speiderledelse settes inn i en større sammenheng, og de som er interessert i å vite mer, finner bakgrunnsstoff til mange av de vanlige speider- og veiledningsbegrepene i dette heftet. Slik blir heftet også en lærebok som du kan slå opp i og bruke etter behov.

I den siste delen av heftet har vi forsøkt å sette teorien inn i en praktisk ramme. Du kan følge en stab som skal arrangere en kretskonkurranse, og en kursstab gjennom et kurs. I denne delen finner du også noen praktiske råd om læring.

For å få mest mulig ut av dette heftet forsøk å koble det du leser til dine egne erfaringer. Å diskutere og reflektere over det man selv gjør, og hvilke konsekvenser det får, er nødvendig for den som vil utvikle seg som speiderleder, ledertrener og et menneske.

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med cirka 18 500 medlemmer. Medlemmene er organisert i rundt 400 lokale speidergrupper. Speideren startet i England for over 100 år siden, og er i dag verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med 50 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land.

Se mer fra kategorien:

3851