0
Turtips Kjekt å viteOpptenning

Båltypene alle bør kunne

Etter at du har funnet en god leirplass  hvor alt ligger til rette for et godt ildsted, er det bare å bestemme seg for hvilken båltype man skal velge.

Foto: Birdy – Birgitte Heneide/Speiderboka

Svaret avhenger av om du skal ha mest mulig varme (varmeverdi), skal lage mat (matverdi) eller bare skal kose deg (kosverdi).

Pagodebål

Stable vedkubber med fersk ved nederst og tørre på toppen, i fire til fem lag. Tenn på bålet på toppen av stabelen.

Et tett og godt oppbygd pagodebål vil brenne i omtrent seks timer uten tilførsel av ny ved. Når bålet er nedbrent, vil de ferske stokkene i bunnen fremdeles være intakte.

Med pagodebål unngår du å lage stygge spor i naturen, og er derfor et bra valg når målet er sporløs ferdsel.

Pagodebål brenner i opp til 6 timer. • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka

Stjernebål

Et bål som krever lite ved. Brukes til frokostbål hvor poenget er å lage mat og ikke kose seg eller å tørke ting.

Legg tre store steiner eller tre store kubber i en sirkel på bakken og stikk inn tynn vedskive mellom dem.

Tenn et lite bål i midten og skyv kubbene innover etter hvert som de brenner opp.

Stjernebålet er bra til matlaging, men gir lite kos og varme. • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka

Pyramidebål

Start med fliser, småved og never. Tykkere pinner ytterst. Tennes nedenfra.

Pyramidebål • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka

Reflektorbål

Flere båltyper kan benyttes, men prinsippet er å la en stein eller vegg av trestokker returnere varmen fra bålet til dere som sitter foran bålet.

Dette gir en effektiv måte å utnytte varmen fra bålet på.

Reflektorbål • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka
26.10.2020