Ledersymbolikk NSF Ledersymbolikk Ledersymbolikk NSF Ledersymbolikk

NSF Ledersymbolikk

Ledersymbolikk

Varenr.: 320349
Norges speiderforbunds Symbolikk i ledertreningen er en nøkkelhank med ni utskårede symboler fra ledertreningen.
259,-
-+
20+ på lager.

Visste du at:

 • Vi har rask levering, gratis frakt over kr 1000 og like gode priser til alle?
 • Siden Norges speiderforbund eier Speider-sport, går alt overskuddet til mer speiding i Norge?

Symbolikk i ledertreningen:
Vekt: 29 gram
Mål: 5 x 5 cm
Antall: 9 symboler (fisken, fotsporet, positiv forsterkning, spiralen, Joharis vindu, stigen, måken, grøfta og slangen)

Beskrivelse

Symbolikk:

 1. Fisken: Fisken er en metafor som beskriver en utvikling av faglig og sosial aktivitet på veien til målet. Legg merke til fiskens form. Fra halen mot hodet følger ryggen og buken to krumme linjer som symboliserer to traseer - den faglige og den sosiale. Begge begynner der hvor oppgaven blir gitt, og møtes igjen ved målet. Det er viktig at den faglige og den sosiale utvikling følger hverandre gjennom oppgaven. Det betyr at vi må opprettholde en bevisst balanse mellom fokus på saken og fokus på personlig utvikling og mellommenneskelige relasjoner. Det skjer noe hele tiden mens vi arbeider med oppgaven, og beslutningene kan bære preg av det vi opplever i øyeblikket. Vi må være oppmerksomme på signaler fra personsiden, og ha evnen til å sette disse på sakskartet når det er nødvendig.
 2. Fotsporet: Forbilder er viktige, men de bør ikke kopieres uten videre. De er viktige som en start på noe nytt, for så å vurdere hva som er hensiktsmessig å ta med seg videre. Vær oppmerksom på at det er mange sider ved oss som ledere som blir til forbilder for våre speidere (og at disse sidene kan være både positive og negative). Det innebærer at det til tider kan være en utfordrende oppgave.
 3. Positiv forsterkning: Tenk på en typisk snill bestemor, opptatt av å finne og fremheve positive trekk i barnebarns atferd. Når man vil motivere noen til en positiv endring, bør man gjøre som henne: Grip dine speidere i å gjøre noe bra, og si det til dem. I speideren kaller vi dette for Bestemors lov. Vi bør fremme et menneskesyn der alle opplever seg som ressurspersoner. Prøv å komme med en konstruktiv tilbakemelding ved å lete etter og gi uttrykk for forbedringsmuligheter, og bruk ord som motiverer til handling framfor å kritisere. I speideren gjør vi dette ofte ved å gi tre positive tilbakemeldinger og en utfordring på en måte som gjør at de som mottar tilbakemeldingen, opplever den som naturlig og motiverende.
 4. Spiralen: Gjennom våre handlinger og opplevelser samler vi erfaringer som danner grunnlag for videre utvikling. Læringen og utviklingen er ikke lineær, men kan uttrykkes gjennom spiralen: Man går gjennom de samme stegene, men på et stadig høyere nivå. Læring inkluderer ferdigheter og kunnskap, normer og holdninger, refleksjon og erkjennelse. Veiledning må også foregå på forskjellige læringsnivåer samtidig (Kunnskapsformidling, Erfaringsoverføring, Forbilde, Kulturformidling osv.). Man skal alltid være bevisst på det, prøve å se sammenhenger og helhet, og ikke fokusere på kun ett læringsnivå.
 5. Joharis vindu: Vinduet er modellen på vår kommunikasjonsform med andre. «Vinduet» synliggjør vi kommuniserer med og blir oppfattet av andre. Hva er vi villig til å dele med andre, hva formidler vi bevisst og ubevisst? Vinduet har fire ruter som indikerer hvor god kjennskap du har til deg selv og hvor godt andre kjenner deg. Størrelsen på rutene forandrer seg hele tiden. Bokstavene står for følgende: Å - områder som er Åpne for deg og andre, S - områder Skjulte for andre, men synlige for deg, B - Blinde områder som andre kan se, men ikke du, og U - områder som er Ukjent både for deg og andre.
 6. Stigen: Stigen er et symbol på hvordan kommunikasjonen utvikles etter hvert som man blir bedre kjent. Samtalen skifter tema og blir mer personlig. For symbolikkens skyld latrer vi ned stigen. Høyt oppe er det det overfladiske, «vær og vind» som er tema, og langt nede på stigen finner vi de virkelig krevende og dype samtalene der vi sammen skyver grensene i Joharis vindu nedover og bortover.
 7. Måken: Den som til enhver tid har lederansvar, bør fra tid til annen stoppe opp litt for å se helheten i situasjonen – akkurat som måken som flyr i lufta. Den ser mye bedre alt som skjer, enn de som ferdes på bakken mellom grastuer og trær. Detaljer må legges til side, og hendelser må vurderes mot mål. Det er ikke galt å spørre om framdriften er som planlagt.
 8. Grøfta: Grøfta er, litt avhengig av situasjonen, forbundet med at noe er galt. I noen situasjoner stopper all framdrift i grøfta. Det betyr at noe har gått galt. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å oppdage dette når engasjementet er stort. Det er fort å glemme hva som skjer med andre. En god korreksjonsmekanisme ligger i ordene: Hva kan jeg gjøre for at du skal lykkes? Svaret tar ikke hensyn til deg som spør, men til utfordringene som motparten har, og det bør begynne med «JEG».
 9. Slangen: Dette er sannsynligvis det mest omtalte veiledningssymbolet. Det er en grafe som beskriver hvor mye hjelp og støtte vi har behov for i gjennomføringen av våre oppgaver. Tenk igjennom hva du selv har fått av hjelp og støtte av dine foreldre eller andre. Hva slags veiledning man trenger endrer seg etter hvert som ens oppgaver vokser eller forandrer seg. I noen situasjoner har speiderne/lederne behov for mye støtte, i andre lite. Slangen «bukter seg i et terreng» hvor ledelsesstilen, altså hvor mye støtte og styring den som blir veiledet får, er plassert avhengig av deres erfaring med og modenhet overfor oppgaven.

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med cirka 18 500 medlemmer. Medlemmene er organisert i rundt 400 lokale speidergrupper. Speideren startet i England for over 100 år siden, og er i dag verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med 50 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land.

Se mer fra kategorien:

 

 

 

3852