19248 19248 19248

NSF Patrulje Brunbjørn Vevd

Patrulje Brunbjørn

Varenr.:900104
Norges speiderforbunds Patruljemerke Brunbjørn festes over venstre skjortelomme.
15,-
-+
100+ på lager.
Beskrivelse

Brunbjørn er rødlistet i Norge

Brunbjørnen ble utryddet som ynglende art i Norge og bestanden som finnes i landet i dag er et resultat av innvandring fra nabolandene. Derfor er brunbjørnens status i Norge i stor grad knyttet til artens forvaltning i nabolandene. Nabolandene har relativt store bestander, men bestanden i Sverige, den viktigste land for brunbjørn i Norge, viste en generell nedgang i perioden 2008-2013.

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. De nye motivene på patruljemerkene er valgt ut for å sette fokus på truede arter i Norge.

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med cirka 18 500 medlemmer. Medlemmene er organisert i rundt 400 lokale speidergrupper. Speideren startet i England for over 100 år siden, og er i dag verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med 50 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land.

19248