19249 19249 19249

NSF Patrulje Oter Vevd

Patrulje Oter

Varenr.:900105
Norges speiderforbunds Patruljemerke Oter festes over venstre skjortelomme.
15,-
-+
100+ på lager.
Beskrivelse

Oter er rødlistet i Norge

Oteren har en palearktisk utbredelse og finnes i Europa, Asia og det nordlige Afrika. Oteren var før utbredt over hele Norge. Utbredelse er i dag begrenset til de nordlige og sentrale delene av landet og det er få individer i områder sør for Bergen. Oteren er kjent for å holde til i kystområder, men finnes også i innlandet.

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. De nye motivene på patruljemerkene er valgt ut for å sette fokus på truede arter i Norge.

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med cirka 18 500 medlemmer. Medlemmene er organisert i rundt 400 lokale speidergrupper. Speideren startet i England for over 100 år siden, og er i dag verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med 50 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land.

19249