19254 19254 19254

NSF Patrulje Fiskeørn Vevd

Patrulje Fiskeørn

Varenr.:900110
Norges speiderforbunds Patruljemerke Fiskeørn festes over venstre skjortelomme.
15,-
-+
100+ på lager.
Beskrivelse

Fiskeørn er rødlistet i Norge

I Norge hekker fiskeørn spredt og fåtallig i de sørøstlige deler av landet, men arten hekker også vest til Rogaland og nordover til Finnmark. Fiskeørnas utbredelse faller i stor grad sammen med utbredelsen av fiskeartene abbor, gjedde, sik, harr og lake, men det er også flere eksempler på at den kan klare seg med rene ørretvann.

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. De nye motivene på patruljemerkene er valgt ut for å sette fokus på truede arter i Norge.

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med cirka 18 500 medlemmer. Medlemmene er organisert i rundt 400 lokale speidergrupper. Speideren startet i England for over 100 år siden, og er i dag verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med 50 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land.

19254