0
Turtips Kano

Elvepadling: Slik leser du strømmene og riktig padleteknikk

Elvepadling er morsomt og utfordrende, men risikoen for velt øker.

Foto: iStock

Det betyr for det første at synfaring blir en viktig og nødvendig del av rutinen. Du må også være sikker på padleteknikken, og ikke minst: Slik leser du strømmene.

Slik leser du strømmene i elva

Padling i elv handler i stor grad om å forstå og beherske vannstrømmen. Så lenge elva flyter stille rett framover vil den bare gi deg fart, men så fort den svinger eller faller nedover, vil den endre karakter slik at vannstrømmen ikke alltid vil føre deg dit du ønsker.

Padleteknikk i elv! • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka
  • A) Steiner, sandbanker og annet som gir grunt vann, gir også lite strøm.
  • B) Når elva er bred, er det som regel svak strøm, men når elva blir smalere, må mer vann passere på et mindre område, og strømmen blir sterkere.
  • C) Vannet har alltid størst fart i ytterkant, og det vil derfor være sterkest strøm i ytterkanten av en sving.
  • D) Bak steiner og andre store gjenstander som stikker ut i eller opp av vannet, vil strømmen alltid gå motsatt vei. Dette kalles bakevjer og er trygge havner når du padler i stryk.
  • E) I stryk og fosser faller høyden på elva, og strømmen blir kraftigere. Alle stryk du ikke ser slutten på, skal synfares.

Padleteknikk i elv

Har strømmen og kanoen lik fart, bestemmer strømmen hvor dere skal. For å ha kontroll over kanoen, må du derfor gi den en annen fart enn strømmen:

  • Større fart enn strømmen kan være morsomt, men du har lite kontroll og må være dyktig for å komme ned et stryk uten å ta inn masse vann, eventuelt velte.
  • Mindre fart enn strømmen er derfor best. Da bestemmer du selv hvor du skal, og det er lettere å manøvrere kanoen riktig.
Padleteknikk i elv! • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka
  • A) For å ha kontroll på kanoen padler dere bakover med en kraft som gjør at kanoen glir sakte framover. Padler dere for hardt bakover vil kanoen stoppe opp og eventuelt gå bakover mot strømmen. Poenget er å padle litt saktere enn strømmen. Padletaket som benyttes, er framdriftstaket baklengs.
  • B) Bakferging brukes til å flytte kanoen sidelengs i elva. Ved å padle bakover samtidig som dere legger kanoen litt ut i strømmen, vil kanoen flytte seg sidelengs uten at dere går framover med strømmen.
  • C) Legger dere kanoen for mye ut i strømmen når dere bakferger, vil strømmen vri dere rundt og føre dere sidelengs nedover elva.

HUSK: Ved elvepadling bruker du de samme padleteknikkene som ved padling på flatt vann, men for å ha kontroll på kanoen padler du stort sett bakover.

16.10.2020
0

Padling i stille vann

En kano blir fort liten og ustabil på store innsjøer og vann.
0

Transport av kano

Bæring av kano mellom ulike vann tar ikke bare tid, det er tungt også. Men siden man sjelden kommer unna slike transportetapper blir spørsmålet hva man skal gjøre.
0

Elvepadling: Slik leser du strømmene og riktig padleteknikk

Elvepadling er morsomt og utfordrende, men risikoen for velt øker.