0
Turtips Kano

Padling i stille vann

En kano blir fort liten og ustabil på store innsjøer og vann. Du skal derfor alltid padle så nærme land som mulig. Det er uansett der du kommer tettest på naturen og har størst mulighet til å oppdage bever og fugl.

Modell: Iver Gjendem/Speider-sport • Foto: Birdy – Birgitte Heneide

Viktig:

  • Åpne sjøer krysses bare hvis det er helt nødvendig, og du må alltid krysse der hvor det er smalest.
  • Selv om været er rolig når dere starter, kan det blåse raskt opp og bli ganske store bølger. Padling i bølger er tungt, og risikoen for velt er stor.

Huskeliste hvis dere blir overrasket av høye bølger:

  • Dere må padle rett på bølgene. Unngå å få dem inn fra siden
  • Flytt om nødvendig padlerne nærmere midten slik at stevnene lettere løfter seg

Bagasje i kanoen

Hvor du legger bagasjen i kanoen, har mye å si for hvor stabil kanoen er, og hvordan den reagerer. Hovedregelen er at bagasjen alltid skal plasseres i midten av kanoen (på bredden), men at du kan velge å presse for- og akterstavnen ned i vannet eller løfte dem opp etter behov.

  • Presse for- og akterstevnen ned i vannet: Skal dere padle på flatt vann hvor dere trenger en kano som går rett fram, fordeler dere vekten jevnt over hele kanoen og passer på å legge noe med tyngde i for- og akterstevnen. Sekkene kan ligge i midten, men putt ting dere trenger underveis, i for- og akterstevnen.
  • Løfte for- og akterstevnen opp av vannet: I elv er det viktig at kanoen er enkel å styre, og at du raskt kan skifte kurs. Da legger du all bagasje mot midten av kanoen, slik at for- og akterstevnen løfter seg opp.

Husk: Det er viktig å ha så lavt tyngdepunkt som mulig i kanoen. Hold derfor bagasjen så langt nede i kanoen som mulig, og unngå å legge sekker oppå hverandre. Pass på at løse ting ikke faller ut, fest dem i sekker og lignende.

06.10.2020