0

Speider-sport fondet: Fordi vi bryr oss!

Gjennom Speider-sport fondet gir vi speidere som av ulike årsaker selv ikke kan betale for speiderdrakt og enkelt turutstyr, mulighet til å delta i speideren.

Utstyrsfondet bidrar til å løse praktiske problem i speidergrupper samtidig som det bidrar til å stabilisere medlemstallet. Speider-sport fondet eies av Norges speiderforbund og administreres av Speider-sport AS.

Slik søker du

Det er speidergruppa som søker og som låner ut utstyret til speideren. Søknadsprosessen er rask, enkel, ærlig og løpende på telefon 67 22 33 35.

Du kan bidra

Vi tar gjerne i mot pent brukte speiderskjorter, turutstyr og hittegods, og formidler dette videre til speidere som trenger det. Brukt utstyr merkes Speider-sport fondet og sendes eller leveres til:

Speider-sport AS
Rosenborgveien 15
1630 Gamle Fredrikstad

Vil du selv gi bort, bytte, kjøpe eller selge?

Bli med i Facebook-gruppen for ombruk av speidereffekter. Her kan du utveksle speidereffekter, turklær og turutstyr som du har vokst i fra eller ikke lenger bruker. Vi, miljøet og lommeboka heier på gjenbruk!

21.10.2020