0
Turtips Opptenning

Krav til et godt ildsted

Å sitte rundt et leirbål om kvelden gir lys og varme, og skaper en egen, god stemning. Med et godt bål kan du i tillegg lage mat, tørke klær og holde myggen vekk. Her er huskelisten du trenger for å få mest ut av bålet.

Foto: Birdy – Birgitte Heneide/Speiderboka

TIPS: På fjelltur bør du gjøre det til en vane å plukke ved mens du går. Putt veden oppi sekken eller en vanntett pakksekk, slik at den ikke blir våt hvis det begynner å regne!

Ta hensyn til vindretningen

Bålet bør plasseres slik at røyken ikke blåser dit hvor dere skal lage mat. Ved stille vær vil et bål i en grop, innunder skrå fjellvegger eller store steiner gi dårlig trekk og plagsom røyk. Men er det mye vind, kan et bål på de samme stedene være den beste løsningen.

TIPS: Ikke står mellom vinden og bålet. Da danner det seg en turbulens foran deg som gjør at du får røyken rett i øynene. Stå heller litt på siden, slik at vinden passerer forbi.

TIPS: Bygg en trefot som du kan henge kaffe- eller vannkjelen på.

TIPS: Putt fyrstikkene i vanntette bokser så holder de seg tørre.

Sikkerhet først

Ikke fyr bål hvis skogen er tørr, og spesielt ikke hvis det blåser samtidig. Respekter det generelle forbudet mot bål mellom 15. april og 15. september (gjelder ikke i høyfjellet), og merk at i enkelte kommuner og spesielle verneområder kan bål være forbudt også utenom denne perioden.

Fyr heller ikke opp bål på svaberg og nakent fjell der varmen fra bålet kan få fjellet til å sprekke opp.

Tenn heller ikke opp inntil stammen eller rett på røttene til trær. Hvis treet er levende, vil et bål nært inntil stammen eller røttene skade treet. Hvis treet er tørt, kan røttene ta fyr og brannen spre seg ned i bakken.

Hvor er det lov å tenne bål?

Om sommeren: Selv om du skal respektere det generelle forbudet mot bål mellom 15. april og 15. september kan det likevel være forhold som gjør det forsvarlig å fyre bål:

  • Det regner eller har regnet mye for kort tid siden.
  • Bålet fyres på sand.
  • Bålet er lite, og det benyttes ikke ved fra gran eller furu som lager masse gnister.
  • Bålet er godt steinsatt, slik at marka rundt ikke tar fyr.
  • Bålet fyres rett ved vannet og/eller det er en bøtte eller lignende med vann tilgjengelig for slokking.
  • Bålet slokkes med mye vann før det forlates.

HUSK: Velger du å fyre bål selv om det er forbudt, må flere av kriteriene ovenfor være oppfylt. Du må også være klar over at du fyrer bål på egen risiko og kan bli stilt til ansvar hvis noe skulle skje.

I nasjonalparker: Her gjelder det egne regler for sanking av ved, for eksempel om det er lov til å ta tørre trær, bare kvister eller om det er totalforbud mot å bruke annen ved enn det som ligger på bakken.

Du må derfor alltid sjekke hva som gjelder i den nasjonalparken du skal til FØR du drar.

Bål om vinteren

Om vinteren bør du grave deg helt ned til bakken. Et bål på snøen brenner dårlig fordi det er lite trekk, og varmen fra bålet smelter snøen og lager vanndamp (fuktighet) som siver opp gjennom bålet. Er det for mye snø til å grave ned til bakken, kan en løsning være å legge et lag med friske kubber på snøen og så fyre bål på dem.

26.10.2020