0
Turtips Kjekt å viteOrientering

Slik tar du ut kompasskurs

Før du tar ut kompasskurs er du nødt til å orientere kartet. Det vil si å få kartet til å ligge riktig i forhold til terrenget. Her viser vi deg hvordan, og lærer deg også å korrigere for misvisning.

Foto: Birdy – Birgitte Heneide/Speiderboka

Orientering av kartet

Nord på kartet skal peke mot den geografiske nordpolen. Legg kompasset oppå kartet med linjalen (kanten av kompasset) langs en av linjene som går nord–sør på kartet. Drei kompasset og kartet sammen til kompassnåla peker mot toppen av kartet.

Slik tar du ut kompasskurs

Du står ved ett sted og skal til et annet. Hvis det ikke er stier eller veier å følge, eller hvis du ønsker å gå korteste vei, må du ta ut en kompasskurs.

Steg 1:

Legg langsiden av kompasset fra der du står (blå prikk), til dit du skal (rød prikk). Marsjpila må peke mot det stedet du skal. • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka

Steg 2:

Vri kompasshuset slik at husets nordlinjer går samme vei som kartets nordlinjer (linjene blir parallelle). Glem ikke at kompasshusets «N» må peke mot nord på kartet. Kompasset må ligge i ro mens du gjør dette. • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka

Steg 3:

Hold kartet og kompasset vannrett i hånda, og snu deg, kart og kompass rundt til magnetnåla peker samme retning som nordpila i bunnen av kompasset. Pass på at den røde enden av kompassnåla peker mot «N» på kompasshuset. Nå skal du gå den veien marsjretningspila viser. • Illustrasjon: Iver Gjendem/Speiderboka

TIPS: Finn siktepunkter. Det er ikke så lett å gå samtidig som du ser på kompasset. Ta derfor peiling på et tre, en topp eller stor stein som du ser rett foran marsjretningen. Løft blikket og gå dit, for så å sjekke kompasset og finne deg et nytt siktepunkt.

Slik korrigerer du for misvisning

Misvisningen står alltid oppgitt på kartet. Er det en positiv verdi (+), er misvisningen østlig, er det en negativ verdi (–), er misvisningen vestlig. Etter å ha tatt ut en kompasskurs må du derfor korrigere for positiv eller negativ misvisning.

Eksempel på vestlig misvisning:

  • På kartet står det at misvisningen er –5 grader.
  • Kompasset gir deg en kurs på 105 grader.
  • Legg misvisningen (5 grader) til kursen på kompasset (105).
  • Still inn kompasset på den nye kursen, 110 grader.

Eksempel på østlig misvisning:

  • På kartet står det at misvisningen er +5 grader.
  • Kompasset gir deg en kurs på 105 grader.
  • Trekk misvisningen (5 grader) fra kursen på kompasset (105).
  • Still inn kompasset på den nye kursen, 100 grader.
20.10.2020